STÖDET r.f

MEDLEMSANSÖKAN

STÖDET r.f. är en understödsförening med uppgift att stöda Finlands svenska manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. För upprätthållandet av sin verksamhet kan föreningen bära upp medlemsavgifter, anordna insamlingar samt motta gåvor och testamenten (stadgarna §1).

Undertecknad önskar ansluta sig till STÖDET och anmäler till föreningen sina följande uppgifter:

Jag ansluter mig till Stödet som

Jag betalar medlemsavgiften enligt mig tillsänd faktura.

Tack för din ansökan och välkommen med i Stödet för manssången i Svenskfinland!
Skriv siffran 9 med bokstäver: