Finländsk manskörssång 200 år

Den Finländska manskörssången fyller 200 år 2019. Finlands svenska manssångarförbund och Suomen Mieskuoroliitto har förenat sina krafter inför firandet av jubileumsåret.

Körsång, och i synnerhet manskörssång, har alltid talat starkt till lyssnarna. Oberoende om man sjunger ett krävande, modernt partitur, en traditionell serenad, eller något annat som stärker känslan av gemenskap, har uttryckligen manskören genomslagskraft. Förbundens gemensamma projektgrupp vill uppmuntra alla Finländska manskörer att organisera lokala eller regionala, även språk- och förbundsöverskridande, gemensamma konserter. Vi hoppas att man i jubileumsårets konserter ser, förutom en 200 årig historia, modiga och innovativa konserter som förebådar manskörssångens starka framtid.

Den Finländska manskörsverksamheten anses ha startat i Åbo 1819 då Johann Pippingsköld (1792-1832), som hade bekantat sig med manskörsverksamhet i Uppsala, grundade manskören Sångsällskapet. Inspirerad av verksamheten grundade den i Åbo studerande Carl August Gottlund en konkurrerande manskör. Båda körerna slutade sin verksamhet i samband med Åbo brand 1827. Manskörsverkssamheten hade dock hunnit röna stort intresse och spreds snabbt överallt i Finland.

Till jubileumsårets ära ordnas två unika jubileumskonserter där landets främsta manskörer uppträder med egna nummer. I Åbo Konserthus uppträder den 7.5.2019 Brahe Djäknar, Mariehamnskvartetten och Wasa Sångargille samt Mieskuoro Naskalit, Euga, Mieskuoro Laulajat och Porin Mies-Laulu. I Helsingfors Musikhus uppträder den 14.5.2019 Akademiska Sångföreningen, Sällskapet MM och Manifestum samt Ylioppilaskunnan Laulajat, Laulu-Miehet, Polyteknikkojen Kuoro, Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat, och Liiton Miehet som är Suomen Mieskuoroliittos representationskör. Båda konserterna avslutas med Vårt Land, Suomis sång samt Finlandia-hymnen, gemensamt framförda. Biljetter till konserterna ges ut till försäljning i slutet av november.

Manskörsförbundens gemensamma projektgrupp, som leds av ordföranden för Manskören Manifestum Jan Salvén, och med professor Matti Hyökki som konstnärlig ledare, erbjuder alla Finländska manskörer förutom den gemensamma jubileumsloggan MK200 att användas i samband med alla konserter under jubileumsåret, även ett sammandrag av den finländska manskörssångens historia. För att hedra jubileumsåret finns det även en webbsida, MK200.fi, där alla manskörer kan informera om sina evenemang och konserter under jubileumsåret 2019.