FSM - Märken och förtjänsttecken 


Utdelade år 2017

 

Förtjänstmärket

Henrik Mecklin, Pargas manskör

 

Förbundsmärket

Robert Helin, Pargas manskör

Jörgen Hollsten, Pargas manskör

Stig Kavander, Pargas manskör

Kurt-Erik Långbacka, Pargas manskör

Guy Nordström, Pargas manskör

Kjell Nordström, Pargas manskör


Utdelade år 2016

 

Hederstecknet

Sven-Olof Ray, Kronoby Manskör

 

Miniatyrfanan    

Ulf-Magnus Stenbock

 

Förtjänstmärket

Jan-Erik Haglund, Jakobstads Sångarbröder

Hasse Lillkull, FSM

Carl Westman, Jakobstads Sångarbröder

 

Förbundsmärket

Leif Lijeqvist, Jakobstads Sångarbröder

Stig Nyholm, Ekenäs Manskör

Håkan Nyman, Jakobstads Sångarbröder

Pehr-Eric Malmberg, Ekenäs Manskör

Håkan Sandberg, Jakobstads Sångarbröder

Torsten Sandelin, Jakobstads Sångarbröder

Anders Stennabba, Jakobstads Sångarbröder

Allan Virtanen, Jakobstads Sångarbröder

Håkan Wikman


Utdelade år 2015

 

Hederstecknet

Sven-Olof Ray, Kronoby Manskör

 

Miniatyrfanan    

Harri Hagström, Gamlakarleby Manskör 

Eythor Edvardsson, Ordförande för Nordiska Manssångarförbundet, Island

Per Ekström, Turnéadministratör, Island

Karlakórinn Fostbraedur, Island

Karlakórinn Heimir, Island

Karlakór Hreppamanna, Island

Bo-Erik Ekman, WSG

 

Förtjänstmärket

Karl Gustav Sundman, Gamlakarleby Manskör

Börje Sjöblom, WSG

Stig-Gustav Forsbacka, WSG

Roger Mattbäck, WSG

 

Förbundsmärket

Bo Bjondahl, Kronoby Manskör

Alf Blomqvist, Kronoby Manskör

Lars-Erik Skutälla, Kronoby Manskör

Matts Thylin, Gamlakarleby Manskör 

Rainer Karvonen, Jakobstads Sångarbröder

Marcus Söderström, Jakobstads Sångarbröder

Sven Erik Norrgård, WSG

Ragnar A. Sigurdarson, Ordförande Karlakórinn Fostbraedur, Island

Árni Hardarson, Dirigent Karlakórinn Fostbraedur, Island

Gisli Árnarson, Ordförande Karlakórinn Heimir, Island

Sveinn Arnar Saemundsson, Dirigent Karlakórinn Heimir, Island

Helgi Már Gunnarsson, Ordförande Karlakor Hreppamanna, Island

Edit Molnár, Dirigent Karlakor Hreppamanna, Island


Utdelade år 2014

 

Miniatyrfanan

Håkan Taubert, Kyrkslätts Manskör

Frej Nyholm, Kyrkslätts Manskör

Antti Lindqvist, Suomen Mieskuoroliitto

 

Förtjänstmärket

Fredrik Johansson, Runebergskören BSB

Peter Floman, Runebergskören BSB

Tom Björkman, Mariehamns Kvartetten

 

Förbundsmärket

Fredrik Höglund, FSM

Jan Otto Andersson, ÅSMA

Jens Westerbladh, Runebergskören BSB

Peter Backman, Runebergskören BSB

Thomas Stendahl, Runebergskören BSB

Roger Lönnberg, Manskören Raseborg